Dzierżawa,najem użyczenie nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1490 ) oraz Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra. 

Wymagane wnioski
 • dowód osobisty,

 • wpłata wadium w przypadku przetargu,

 • pełnomocnictwo w przypadku umocowania.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Grunty gminne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Wniosek o dzierżawa
 • PDF Wniosek o najem
 • PDF Wniosek o użyczenie
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Wniosek o wydzierżawienie działki gminnej z gminnego zasobu nieruchomości
 2. ePUAP - Wniosek o wynajęcie nieruchomości gminnej z gminnego zasobu nieruchomości
 3. ePUAP - Wniosek o użyczenie nieruchomości gminnej z gminnego zasobu nieruchomości
Opłaty

Zwolnienie z opłat skarbowych.

Termin załatwienia sprawy

Termin przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia wynosi odpowiednio:

 • dla wniosku o wydzierżawienie - 2-3 m-ce,

 • dla wniosku o najem, użyczenie – 1-2 m-ce.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie

Nie przysługuje.

Uwagi

I. Sprawę prowadzi:

 • Inspektor mgr Tomasz Ojer,

tel. 756106278

II piętro pokój nr 303

II. Informacje dodatkowe:

 • Przekazanie nieruchomości do czasowego korzystania poprzedza umieszczenie jej na wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia. W przypadku przetargu, najczęstszym trybem jest przetarg ustny nieograniczonego. Aby przystąpić do przetargu należy wpłacić wadium w określonej wysokości i terminie. W przetargach na dzierżawę licytuje się roczny czynsz dzierżawny. Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy zamieszcza się w wykazach i ogłoszeniach o przetargu.

III. Aktualne stawki za dzierżawę oraz najem.