Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o użyczenie działki gminnej z gminnego zasobu nieruchomości

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

Adresat:
URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA,
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

TYTUŁ
WNIOSEK O UŻYCZENIE DZIAŁKI GMINNEJ Z GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
TREŚĆ

 

   Zwracam się z prośbą o użyczenie nieruchomości gminnej lub jej części, tzn.:

znajdującej/ego się na

   będącej/ych własnością Gminy Kamienna Góra, w przeznaczeniu na (określić cel użyczenia):