Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Kamienna Góra

Urząd Gminy Kamienna Góra

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji konta oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kamienna Góra jest: Wójt Gminy Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Kamienna Góra, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kamienna Góra za pomocą adresu iod@gminakg.pl
  • Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kamienna Góra - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Gminie Kamienna Góra, którą reprezentuje Wójt , Wójcie Gminy Kamienna Góra jako organie administracji publicznej oraz Urzędzie Gminy Kamienna Góra obsługującego Wójta Gminy Kamienna Góra i Gminę Kamienna Góra; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Kamienna Góra; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.