Podatek leśny.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ((jednolity tekst: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XXIII/124/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, zmienionej Uchwałą Nr XIV/64/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr  XXVI/161/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r.

Wymagane wnioski
 • informacji w sprawie podatku leśnego il-1 wraz z załącznikami
  - dane o nieruchomościach leśnych zl-1/a
  - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zl-1/b.

 • deklaracji na podatek leśny dl-1 wraz z załącznikami - dane o nieruchomościach leśnych zl-1/a
  - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zl-1/b.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja na podatek leśny
 2. ePUAP - Informacja na podatek leśny
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie

brak opłat

Uwagi

I. Osoby fizyczne będące:

 1. właścicielami lasów,

 2. posiadaczami samoistnymi lasów,

 3. użytkownikami wieczystymi lasów,

 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

Winny złożyć organowi podatkowemu ( Wójtowi Gminy ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego (np. zakup lasu, sprzedaż lasu) - informację w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikami.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - deklarację na podatek leśny - DL-1 wraz z załącznikami.

 

II. Sprawę prowadzi:

 • inspektor Monika Roszkowiak

 • inspektor Natalia Maurer

 

I piętro pokój nr 204

tel. 756106284