Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277 ze zm.).

Wymagane wnioski
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, bądź terenu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia.

 4. Oryginały dokumentów do wglądu.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.


* Opłata roczna wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni.

Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia - służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 2. Od wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu - tryb odwoławczy nie występuje.

Opłata za odwołanie
Uwagi

 I. Sprawę prowadzi:

referent Barbara Drewniak

I piętro pokój nr 208

tel. 756106262