Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Należności do zapłaty

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-03 17:00
UWAGA! Wyliczone odsetki mogą być niepoprawne ze względu na przeterminowaną bazę danych!
Przypis Odpis Zwrot

Lista wpłat

Należność Nr dokumentu Termin Kwota

Informacja o rozliczaniu nadpłat

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę , kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Art. 76 Ordynacji podatkowej