Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Należności do zapłaty

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-14 23:30
Przypis - kwota naliczonej należności Odpis - kwota pomniejszenia należności Zwrot - kwota zwrócona podatnikowi

Historia wpłat

Należność Nr dokumentu Data zaksięgowania Kwota
Opłata na konto PBN test 6 wpłata 06.01.2017 50,00zł
Opłata za odpady komunalne 15.04.2016 0,25zł

Informacja o rozliczaniu nadpłat

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę , kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Art. 76 Ordynacji podatkowej