Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Dz.U. z 2016 roku poz 1610,
  • Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg.
Wymagane wnioski
  • Wniosek dłużnika z dokładnym określeniem swojej prośby
  • Zaświadczenia o wysokości dochodów /brutto/ lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu.
  • Pracy o zarejestrowaniu, oraz o uprawnieniach do zasiłku wszystkich osób pełnoletnich stale przebywających w lokalu.
  • Zaświadczenia o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych.
  • Zaświadczenia o wysokości zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

I. Sprawę prowadzi:

inspektor mgr Urszula Adamska
e-mail: urszula.adamska@gminakg.pl

II piętro pokój nr 306

tel. 756106282